Skip to content

1.

สมาชิกที่ต้องการขายหรือประมูลสินค้าในกลุ่ม ชมรมคนรักนาฬิกา จำเป็นเป็นต้องมีรหัสไอดีที่ออกโดย ชมรมคนรักนาฬิกา เท่านั้น รูปรหัสไอดีควรวางไว้ในตำแหน่งรูปที่ 1 ถึง 5 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเพื่อนๆสมาชิก (หากไม่มีไอดีสมาชิกรายการสินค้านั้นๆจะถูกลบหรือแบนทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ซื้อไม่ต้องใช้รหัสสามารถซื้อหรือประมูลได้ทันที)

หมายเหตุ โพสโชว์ โพสให้ความรู้ไม่ต้องใส่รูปไอดีได้

2.

ระบุรายละเอียดและโพสต์รูปให้เจนเพื่อความสะดวกในการตัดสินใจและความเข้าใจที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน หน้าปัด, ชุดเข็ม,เม็ดมะยม, แท้ เดิม ตรงรุ่น หรือ ไม่ตรงรุ่น ระบบกันน้ำ รับประกันหรือไม่รับประกัน เครื่อง ตรงรุ่นหรือไม่ตรงระหว่างการประมูลผู้ขายจำเป็นต้องเช็คความถูกต้องของรายละเอียดของสินค้าให้เรียบร้อยก่อนโพสต์ขายหรือประมูลในกรณีแช่นหน้าปัดชุดเข็ม สาย เครื่อง แท้ เดิม ไม่ตรงรุ่น เขียนใหม่หรือ งานอาฟเตอร์ (ยกเว้นเครื่องต้องแท้ ระบุชัดเจนตรงรุ่นหรือไม่ กรณีเครื่องถ่านยกเครื่องใหม่ต้องระบุให้ชัดเจน) กรณีไม่ทราบให้แจ้งเป็น n/a หากรายละเอียดไม่ถูกต้องแอดมินจะเข้าไปแจ้งในโพสนั้นๆและผู้ร่วมประมูลที่เสนอราคาก่อนหน้าเม้นท์ของแอดมินสามารถยกเลิกการเสนอราคาได้ หลังจากเม้นของแอดมินหรือต่อจากเม้นแอดมินผู้ร่วมเสนอราคาไม่สามารถยกเลิกได้เพราะถือว่ายอมรับกับรายละเอียดที่ถูกต้องแล้ว ผู้ขายไม่สามารถลบโพสเพื่อโพสประมูลใหม่ได้ (ยกเว้นรายการนั้นยังไม่ผู้เสนอราคาหรือยกเลิกการเสนอราคากันทั้งหมด)

3.

ชมรมคนรักนาฬิกา ไม่อนุญาตให้นำรูปสินค้าที่ก๊อบปี๊มาจากบุคคลอื่นเพื่อการขายหรือประมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต *ยกเว้นเจ้าของภาพนั้นๆอนุญาตแล้วหรือการนำมาประกอบข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือเปรียบเทียบราคา (ตรวจพบลบหรือแบนทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

4.

ผู้เสนอราคาในการประมูลควรอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอราคา เพราะการลงเสนอราคานั้นถือว่าผู้เสนอราคาได้อ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้ว เมื่อเสนอราคาไปแล้วนั้นถือว่าเป็นการลงนามเสนอราคาอย่างถูกต้องและไม่สามารถแก้ไขหรือลบหรือยกเลิกได้ (ยกเว้น ผู้เสนอราคาได้ตกลงขอแก้ไขหรือลบกับทางผู้ขายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

5.

งดแชร์โพสต์เข้ากลุ่ม แชร์โพสต์ออกได้ปกติ

6.

6.1 ปิดการขายหรือปิดประมูลแล้วผู้ขายต้องรอรับโอนจากผู้ซื้อตามระยะเวลาที่ชมรมฯกำหนดคือภายใน 3 วันและจัดส่งสินค้าได้ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับโอนจากผู้ซื้อ (ยกเว้นกรณีฉุดเฉินผุ้ซื้อผู้ขายสามารถอินบล็อกหากันได้ แต่อย่างน้อยไม่ควรเกิน 3 วันหลังได้รับโอน) กรณีหากผู้ซื้อไม่โอนจนเกินระยะเวลา 3 วัน ผู้ขายสามารถแจ้งมาทางแอดมินเพื่อทำการแบนผู้ซื้อและโพสประมูลสินค้าใหม่ กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้าตามกำหนดภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับโอนจากผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงินเต็มจำนวนบวกค่าธรรมเนียมต่างธนาคารได้ ในกรณีสินค้าที่มีราคาสูงมากกว่าหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปข้อตกลงขึ้นอยู่กับเจ้าของกระทู้รายการที่จะระบุในรายละเอียดนั้นๆ แต่ไม่ควรเกิน 3 วัน (จองไว้หรือปิดประมูลแล้วผู้ซื้อไม่อ่านหรือตอบอินบล็อกหรือบล็อกเฟสหนีเจ้าของกระทู้มีสิทธิ์ยกเลิกรายการนั้น และส่งเรื่องมายังแอดมินเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป)

6.2 24h สำหรับท่านที่ต้องการทางเลือกแบบด่วนๆ อย่างเช่นคนขายอยากได้โอนไว คนซื้อจ่ายไวอยากได้ของไว แนะนำ เพิ่มเติมตรงหัวข้อโพสสินค้า 24h แล้วตามด้วยคำบรรยายของสินค้าสมาชิกที่ใช้ทางเลือกนี้ถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขนี้ หลังจากปิดการขายผู้ซื้อจำเป็นต้องโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูล และผู้ขายต้องส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง เช่นกัน หากเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ท่านตกลงและยินยอมที่จะยอมรับข้อเสนอของแต่ละฝ่าย หากตกลงกันไม่ได้จะถือว่าผิดกติกามีโทษ แบน 1 สัปดาห์ไปจนถึงถาวร ดังนั้นผู้ขายจำเป็นต้องตรวจเช็คสินค้าของท่านให้เรียบร้อยก่อนลงขายหรือประมูล ผู้ซื้อก็ควรเช็คกระเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยก่อนเสนอราคา ส่วนท่านที่ไม่ได้เลือกใช้ 24h ก็จะอยู่ในเงื่อนไขของกติกาเดิม คือ โอนไม่เกิน 3 วัน ส่งของไม่เกิน 3 วัน

6.3 การจองสินค้า ผู้ซื้อจำเป็นต้องตกลงเรื่องราคากับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนแล้วถึงจะพิมพ์จองได้ ไม่พิมพ์จองก่อนแล้วค่อยไปต่อรองผู้ขาย เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ขายและผู้ซื้อท่านอื่น ผู้ที่พิมพ์จองสินค้าในกระทู้นั้นหมายความว่าได้ตกลงเรื่องราคากับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และผู้จองสินค้าจำเป็นต้องชำระเงินให้กับผู้ขายภายใน 24 ชั่วโมง กรณีหากมีผู้พิมพ์ …..จองสอบถาม….. นั้นหมายความว่าผู้นั้นยังไม่มีสิทธิ์ในการจองสินค้านั้น และถ้าหากมีผู้มาพิมพ์ …จอง….. ต่อจากผู้พิมพ์ …..จองสอบถาม….. ให้ถือว่าผู้พิมพ์คำว่า ….จอง….. นั้นได้สิทธิ์ก่อนทันที ยกเว้นผู้ขายจะพิมพ์ปิดการขายก่อนเท่านั้น

7.

7.1 เวลาปิดประมูล ให้ยึดเวลาเฟสบุคเป็นมาตรฐานเมื่อปิดประมูลเวลาให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสรุป หากเกิดข้อพิพาทสรุปเวลาไม่ถูกต้อง ผู้ขายสามารถแก้ไขสรุปใหม่ได้ภายในวันนั้น หากไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไมให้อินบล็อกมาที่ผู้ดูแลระบบ * ตัวอย่าง เวลาปิดเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แจ้งปิด 20.00น. หมายความว่าผู้ที่อยู่ในเวลาให้ราคาสูงสุดเป็นท่านแรกต้องอยู่ในเวลา 19.59น. ตามเวลาเฟสบุค หรือแจ้งปิด 20.01น. ผู้ชนะต้องอยู่ในเวลา 20.00น. หรือแจ้งปิดเวลา 21.13น. ผู้ชนะต้องอยู่ในเวลา 21.12น. ตามลำดับ เข้าใจง่ายๆคือผู้ชนะต้องอยู่ในเวลาที่ต่ำกว่าเวลาปิด 1 นาทีตามเวลาเฟสบุค หมายเหตุ: ผู้ขายสามารถใช้สิทธิ์ในการนับถอยหลังได้เท่านั้น ในกรณีฟิมฟ์คำว่าปิดไม่ได้หมายความว่าเวลาจะถูกต้อง ให้ใช้เวลามาตรฐานของเฟสบุคเป็นเครื่องตัดสินผู้ชนะเป็นหลัก ไม่ว่าผู้ให้ราคาสูงสุดจะอยู่ก่อนหรือหลังคำว่าปิด

7.2 เฟสบุคไม่มีหน่วยที่แสดงเป็นวินาที การประมวลผลของเฟสบุคจะโชว์ตัวเลขเพียง 2 หลัก คือชั่วโมงกับนาที เท่านั้น แต่เฟสบุคจะอัพเดทแบบเรียวทามทุก 1 นาที ให้สังเกตุตามรูปน่ะครับ ตัวอย่างแจ้งปิดเวลา 20.00น. บางท่านก็เติมเข้าอีกว่าหากเกินเวลา 20.01น. ถือว่าเกิน เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครับ แจ้งปิด 20.00น. ตามลูกศรสีแดงคือปิดเวลานั้นเลยครับ ไม่มี 20.00.01-20.00.59 ก่อนจะเปลี่ยนเป็น 20.01น ตามเวลาเฟส ในรูปจะอธิบายได้ชัดเจนมากๆครับ เส้นสีเขียวคือผู้ที่อยู่ในเวลา สีแดงคือเกินเวลา ถ้าท่านพิมพ์แบบที่แจ้งข้างต้นว่า เกิน 20.01น. คือเกินเวลา นั้นหมายว่า 59 วิมันงอกออกมาได้อีกครับ ทั้งทีแจ้งว่าปิด 20.00น. ไปแล้ว ดังนั้นหากเกิดข้อพิพาทผู้ที่จะได้ผลประโยชน์ตามกติกา คือผู้ที่อยู่ในเส้นสีเขียวน่ะครับไม่ใช่สีแดง และคำต่อท้ายถ้าจะให้ถูกต้อง ให้พิมพ์ ปิดเวลา 20.00น. ผู้ชนะคือผู้เสนอราคาสูงสุดท่านแรกอยู่ในเวลา 19.59น หรือ 19.59.59น. ตามเวลาเฟสบุค

7.3 การเช็คเวลา คอมพิตอร์สามารถเช็คได้โดยการนำเมาท์วางที่เวลา ผลการแสดงเวลาจะปรากฎขึ้นเป็นวินโด๊เล็กๆบอกเวลา โทรศัพท์มือถือให้ตั้งวันที่ล่วงหน้า 1 วันเวลาถึงจะแสดงและปรากฎให้เห็น

8.

งดตั้งกระทู้หรือประเด็นประจานพาทพิงผู้อื่นหรือใช้ถ่อยคำที่ไม่สุภาพหรือได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดที่แจ้ง ยกเว้นกรณีมิจฉาชีพที่หลอกลวงหรือผู้ขายไม่มีความรับผิดชอบ กรณีสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียดและต้องการให้ผู้ขายรับผิดชอบแก้ไขหรือซ่อมแซมให้ก็สามารถอินบล็อกไปทางผู้ขายได้โดยตรง กรณีต้องการคืนสินค้า รบกวนให้ผู้ซื้อแจ้งความจำนงเพื่อขอคืนสินค้ามาที่ แอดมิน ก่อนเพื่อการประสานต่อไปยังผู้ขาย

9.

ไม่มีหน้าม้าหรือฮั่วประมูล หลังจากปิดการขายหรือประมูลทุกครั้ง หากท่านสมาชิกเกิดข้อสงสัยว่ามีการฮั่วประมูล สามารถอินบล็อกมาทางแอดมินเพื่อแจ้งเจ้าของรายการสินค้าแสดงหลักฐานสลิปโอนเงินและใบส่งของยืนยันมาทางแอดมินเพื่อพิจรณาได้ และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายโดยการโพสสลิปโอนเงินและบิลส่งของลงในกระทู้รายการนั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่นัดรับสินค้าจำเป็นอาจต้องมีการโชว์หลักฐานเป็นไฟล์รูปทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

10.

ออฟชั่นเสริมแบบปิดด่วน เจ้าของรายการประมูลสามารถทำได้พร้อมกันกับการประมูลโดยผู้ขายสามารถระบุแจ้งในกระทู้ประมูลปิดด่วนระบุราคาปิดด่วนเมื่อผู้เสนอราคาปิดด่วน รายการประมูลรายการนั้นถือว่าสินสุดลงทันที (กรณีปิดด่วนสมาชิกที่ต้องการปิดด่วนในขณะที่มีผู้ร่วมเสนอราคาไปแล้ว ต้องปิดก่อนเวลาที่ปิดประมูลจริง 2 ชั่วโมงหรือ 120 นาที) ปิดด่วนจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ลงนามการปิดด่วนในคอมเม้นเท่านั้น และผู้ลงนามปิดด่วนท่านแรกเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการปิดด่วน

(ในกรณีที่เกิดมีการแจ้งปิดด่วนเกินจากเวลาที่ทางชมรมได้กำหนดไว้ ให้ถือว่าผู้ที่ปิดด่วนเสียสิทธิ์ในการปิดด่วน ให้สิทธิ์แก่ผู้เสนอราคาประมูลตามปกติโดยทั่วไป)

11.

11.1 ในกรณีที่สินค้าถึงมือลูกค้าแล้วทุกอย่างทำงานได้เป็นปกติ แต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ลูกค้าไม่พึ่งพอใจ เช่นของจริงไม่เหมือนในรูป ตำหนิที่ถูกปกปิดหรือตกแต่งด้วยโฟโต้ช๊อปสวยเกินจริง ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะคืนสินค้าเพื่อขอคืนเงินได้ ภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้ว กรณีนี้ผู้ซื้อต้องคืนสินค้ากลับมาในสภาพเดิมไม่มีการแก้ไข และต้องยินยอมให้ทางผู้ขายหักค่าประวิงเวลา 15% ของราคาที่ซื้อไป

11.2 ผู้ขายต้องไม่ใช้วิธีแชร์โพสมาจากที่อื่น แต่สามารถเปิดกะทู้ในกลุ่มแล้วแชร์ไปที่อื่นได้ เพื่อไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้ซื้อ **** หากผู้ซื้อต้องการคืนนาฬิกาเพราะเกิดจากความผิดพลาดจากรายละเอียดที่โพส ยกตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆ บอกทำงานปกติ แต่ไปถึงไม่ปกติ เดินๆหยุดๆ วันที่/สัปดาห์เซ็ทไม่ได้ ขึ้นลานไม่ได้ ออโตไม่กินลาน บางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนในรูป ต้องรีบติดต่อผู้ขาย เพื่อขอรับเงินได้เต็มจำนวน ภายใน 2 วัน (สินค้าที่ส่งกลับต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด) **** หากต้องการคืนเพราะเห็นแลัวไม่ชอบไม่ถูกใจ แต่รายละเอียดถูกต้องทุกอย่าง ผู้ซื้อต้องถูกหัก 15% ของยอดขาย (ผู้ขายต้องได้รับสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนคืนเงินผู้ซื้อ) ผู้ซื้อต้องติดต่อผู้ขายภายใน 2 วัน

12.

ส่งของ คืนของ หรือเคลมส่งซ่อม ไม่ตรงตามเวลานัดหมาย แบน 1 สัปดาห์